Logo wijkvereniging

Wijkbelangen Emmerhout

QR code

Hondsrugweg Warning: Old content!
disclaimer

I.v.m. de aanleg van nieuwe riolering en de bouw van de nieuwe tunnel zal de westelijke rijbaan van de Hondsrugweg gestremd worden.

Kijk voor meer informatie op het tapblad "NIEUWS" Lijn in regenboogkleuren

Uw handtekening plaatsen tegen de sluiting van de waterspeelplaatsen in de wijk!

Wilt u ook helpen om te voorkomen dat de waterspeelplaatsen gaan verdwijnen, zet dan ook uw hantekening.

U kan dit dagelijks op werkdagen doen in de wijkwijzer!!
Lijn in regenboogkleuren

Op maandag 27 mei brachten burgemeester C. Bijl en wethouder B.D. Wilms een werkbezoek aan Emmerhout.

Om 13.00 uur zat de Meulmanzaal tjokvol met vertegenwoordigers uit de wijk. De verschillende vertegenwoordigers gaven een kort verslag over het ontstaan van de nieuwe wijkwinkel, het doel daarvan. Ook werd uitleg gegeven over de samenwerking met andere gebruikers van de wijkwinkel; De Zorgzaak, Lefier, Sedna, Woonzorg en Emmen Revisited.

Lot Zinsmeyer, animateur van WijkKlikemmerhout, liet daarna aan de hand van een filmpje de burgemeester en wethouder kennismaken met de inzet en werkzaamheden van deze vrijwilligersgroep. Helaas konden beiden de zorgen over de mogelijkheid van continuïteit voor deze groep niet zonder meer wegnemen. Bezuiniging is een woord dat tijdens dit bezoek regelmatig te horen was.

Na het bezoek aan de wijkwinkel, brachten beide heren nog een bezoek aan bewonersbedrijf 'Op Eigen Houtje'.

Lijn in regenboogkleuren

WijkklikEmmerhout gaat er met de Lies van Urkprijs vandoor.

Op donderdag 23 mei 2013 was het druk in de raadszaal, de genomineerden voor de Lies van Urkprijs kregen allemaal 10 minuten om aan de beoordelingscommissie duidelijk te maken waarom juist hun project die 1250 euro verdient.

De presentatie van Lot Zinsmeyer, animateur van wijkKlikemmerhout heeft met ondersteuning van een filmpje, de beoordelingcommissie over de streep getrokken. Dit jaar mag wijkKlikemmerhout de wisseltrofee bewaren en krijgt een bedrag van 1250 euro op de rekening bijgeschreven.

WijkKlikemmerhout is een groep vrijwilligers, die samen met Lot Zinsmeyer, zich inzet om wijkbewoners bij elkaar te brengen, zij doen dit door wijkbewoners wegwijs te maken op een laag drempelige manier kennis te laten maken met de computer. Vanuit deze basis worden weer andere contacten tussen wijkbewoners tot stand gebracht.

Wilt u meer weten over wijkKlikemmerhout ga dan naar http://emmerhoutspringlevend.nl/wijkklikemmerhout.

Het filmpje staat op deze site http://www.emmerhoutspringlevend.nl/liesvanurk

Lijn in regenboogkleuren

Algemene Leden Vergadering

Vanwege alle feestelijkheden en de organisatie daarvan heeft het bestuur besloten de ALV dit jaar te verschuiven naar september. Noteert u alvast in uw agenda: maandag 16 september 2013

In de Nieuwsbrief van juni kunt u de agenda en het programma verwachten. Wel zult u in april onze acceptgiro ontvangen. Wij hopen, dat u ook dit jaar weer uw bijdrage zult overmaken. Verder vragen wij u hierbij om uw bijdrage uit vrije wil iets te verhogen voor het jaar 2013. Vanwege de inrichting van de wijkwinkel en de toegenomen huurprijs kunnen wij een extra financiële hulp heel goed gebruiken.

Lijn in regenboogkleuren

19 april officiële opening

De feestelijk officiële opening van de geheel nieuwe Wijkwinkel vond plaats onder zeer grote belangstelling. Maters & Roberti, bekend van de midzomerhoutfestivals,verzorgden de muzikale omlijsting.

De enorme belangstelling voor de nieuwe wijkwinkel is hartverwarmend. In het voorprogramma werd onze klusman Jaap door Marion Maters nog even naar voren geroepen.
Er wachtte hem namenlijk nog 1 klusje.

Na alle uren die Jaap Meulman en zijn broer Siem hebben gestoken in het afwerken van het pand, krijgt Jaap de laatste opdracht: Het ophangen van het naambord van de vergaderzaal.

MEULMANZAAL


Gaat u de vergaderzaal reserveren, reserveer dan "de Meulmanzaal"

Het nieuwe adres van de Wijkwijzer is:
Houtweg 293
7823PV Emmen
Tel:
e-mail;

N.B. Voor het winkelend publiek is er een openbaar (rolstoel toegankelijk)toilet.

Lijn in regenboogkleuren

Wegwerkzaamheden Oude Meerdijk

Lees voor meer informatie bij NIEUWS 2013

Prinsenlaan is afgesloten vanaf de Boslaan wegens rioolwerkzaamheden

Lees voor meer informatie bij NIEUWS 2013

Lijn in regenboogkleuren

Ook iets te delen met uw mede wijkbewoners?

Wilt u iets delen met mede wijkbewoners, heeft u een bepaalde mening ergens over?

Bewoners van Emmerhout geven we graag de gelegenheid een artikel te plaatsen op onze pagina ingezonden stukken. Het artikel mag gaan over alles wat in de wijk Emmerhout gebeurt of over actieviteiten van "Wijkbelangen Emmerhout." Als het verhaal maar duidelijk verbinding heeft met onze wijk.

Stuur uw bijdrage naar:

Natuurlijk behouden wij ons het recht voor uw inzending in te korten of in een uitzonderingsgeval niet te plaatsen. Ingezonden stukken kunnen alleen geplaatst worden wanneer de afzender genoemd wordt.

Heeft u een 'nieuws'bericht; (jubileum-eeuweling-meerling-buurtfeest-activiteit of ander nieuws) stuur dan ook een mailtje naar:

Zie ook: www.emmerhoutspringlevend.nl/nieuws

Lijn in regenboogkleuren

Stand van zaken Bewonersbedrijf "Op Eigen Houtje"

Zoals u reeds weet is een groep actieve wijkbewoners al sinds vorig jaar mei bezig met het oprichten van een bewonersbedrijf.

Dit bedrijf,dat een commerciële insteek heeft met een sociaal hart, zal als iedereen meewerkt worden gevestigd in de voormalige bassisschool "De Tondel"

Gesprekken hierover vinden plaats met de gemeente. Wat we tot nog toe hebben bereikt is dat de school nog niet is gesloopt, wat betekent, dat de onderhandelingen gaande zijn.

Het bedrijf dat inmiddels een naam heeft, staat volop in de belangstelling. Zowel in de wijk, als landelijk.

Kijkt u daarvoor eens op de website in wording klik hierUpdates

Website 02 Juli 2013
Agenda 14 Juni 2013
Nieuwsbrief 8 april 2013


Aktiviteitenkalender


Interesante sites

Logo Emmerhout springlevendLSA wijkwijzer© Wijkbelangen Emmerhout 2006 - 2013